logo De Verbinding BV

De kracht van samen werken

Stichting De Verbinding creëert werkgelegenheid voor doven en verbetert werkomstandigheden door scholing en coaching op de werkplek
Lees ook over De Verbinding BV